پنج بیماری مهم ارتفاع

بیماری های ارتفاع را با استفاده از علائم آن با دقت بررسی کنید و در صورتی که قادر به تشخیص نیستید بنا را بر خطرناک ترین بگذارید. در این مقاله به تشریح بیماری از زبان دکتر حمیدی پرداختم.

ادامه مطلب