قله پاشوره در دشت آزو

برنامه کوهنوردی قله پاشوره
168,000 تومان
اطلاعات بیشتربرنامه کوهنوردی قله پهنه سار
168,000 تومان
اطلاعات بیشتر

قله کرچان

برنامه کوهنوردی قله کرچان
168,000 تومان
اطلاعات بیشتر

برنامه زردکوه

برنامه کوهنوردی قله گل زرد
168,000 تومان
اطلاعات بیشتر

yakh2

برنامه کوهنوردی قله یخچال همدان
584,000 تومان
اطلاعات بیشتر

پکیج های صعود قلل

شما می توانید هر قله ای را در هر زمانی که تمایل دارید صعود کنید با بهترین مربیان فدراسیون کوهنوردی

ویژه
صعود یک روزه
250000 تومان
تعداد شرکت کنندگان 3 نفر
حداکثر ارتفاع 4000
سرویس رفت و برگشت
آموزشی و صعود
همراهی مربی
تامین لوازم گروهی
ثبت نام کنید

ویژه
صعود دو روزه
500000 تومان
تعداد شرکت کنندگان 3 نفر
حداکثر ارتفاع 4400
سرویس رفت و برگشت
آموزشی و صعود
همراهی مربی فدراسیون
تامین لوازم گروهی
ثبت نام کنید

ویژه
صعود سه روزه
850000 تومان
تعداد شرکت کنندگان 3 نفر
حداکثر ارتفاع 5600
سرویس رفت و برگشت
آموزشی و صعود
همراهی مربی فدراسیون
تامین لوازم گروهی
ثبت نام کنید

ویژه قله ها
پکیج صعود قله دماوند
950000 تومان
تعداد شرکت کنندگان 3 نفر
ارتفاع 5609 متر
سرویس رفت و برگشت
صعود با دو برنامه آمادگی رایگان
همراهی مربی رسمی فدراسیون
بیمه ورزشی و بیمه مسئولیت
تامین لوازم گروهی
دارای مجوز باشگاه
ثبت نام کنید

ویژه قله ها
پکیج صعود قله علم کوه
950000 تومان
تعداد شرکت کنندگان 3 نفر
حداکثر ارتفاع 4800
سرویس رفت و برگشت از تهران
صعود با دو برنامه آمادگی رایگان
همراهی مربی رسمی فدراسیون
بیمه ورزشی و بیمه مسئولیت
تامین لوازم گروهی
دارای مجوز باشگاه
ثبت نام کنید

ویژه قله ها
پکیج صعود 31 قله
25000000 تومان 8 ماهه
تعداد شرکت کنندگان 12 نفر
حداکثر ارتفاع 5609
آموزش کامل رایگان
صعود با دو برنامه آمادگی رایگان
همراهی مربی رسمی فدراسیون
بیمه ورزشی و بیمه مسئولیت
تامین لوازم گروهی
دارای مجوز باشگاه
ثبت نام کنید