سمیه مقدسی

در طول 10 سال کوهنوردی با بیش از 2000 کوهنورد، به بکرترین جاهای کوهستان سفر کردم و هر لحظه درسی نو گرفتم. امروز می خواهم کمک کنم تا شما هم بتوانید تجربه های مرا تجربه کنید، با این تفاوت که در کمترین زمان با بیشترین لذت، صعود کنید.

آموزش ببینید

تمرین کنید

صعود کنید

سال 92 جنگل نوردی

اسالم به خلخال ، جنگل شفت ، جنگل سه هزار

سال 95 دره نوردی دره رغز
سال 93 مربیگری مربیگری کوهپیمایی

سال89 شاخص ترین کوهنوردی های من

صعود علم کوه، دماوند، سبلان، خط الراس خلنو به آزادکوه، خط الراس شمالی علم کوه، حط الراس جنوبی علم کوه، رفتن تا ارتفاع 6200 قله لنین

سال92 سنگنوردی صعود بعضی مسیرهای بندیخچال، صعود دیواره لجور،صعود مسیر سی سخت،صعود دیواره خاتون بارگاه
سال 93 یخنوردی

آبشار میگون ، آبشار آبنیک ، آبشار خور

قللی که صعود نمودم

هر گامی که در کوهستان برداشتم، تأثیر زیادی در رشد و تکامل جسمی و روانی ام داشته است
هر روزم پر انرژی تر از دیروزم

سمیه مقدسی مدیر و بنیانگذار قله دماوند سخت مهربان و الگوست
قله علم کوه علم کوه دومین قله بلند ایران دارای دیواره بلند و یخچال های چند هزار ساله، دیدنی، تلاشگر، پیگیر
قله سبلان قله سبلان سومین قله بلند ایران ، زندگی، انرژِی، پاکی

ارتباط با من

ایمیل : moghadasi@koohbist.com

تلفن : 44120937

نشانی : ایران – تهران –شهر زیبا