چرا کوه بیست ؟

مربیان و راهنمایان کوهنوردی زیادی با کوه بیست همکاری می کنند

شما می توانید با برنامه ریزی درست و همنوردی کوه بیست هر قله ای را با ایمنی و سلامت صعود کنید.

دریافت برنامه تمرینی

تمرین و رسیدن به آمادگی جسمانی زیر نظر مربیان برجسته

آموزش

آموزش گامبرداری، کوله چینی و … به شما خواهیم داد.

اجرای پیش برنامه صعود

همنوردی با شما در صعود به قلل پیش نیاز

راهنمایی برای تهیه وسایل کوهنوردی

برای خرید تجهیزات کوهنوردی تنها نیستید،کوه بیست با شماست

صعود نهایی

صعود به هدف شما به صورت ایمن و منطبق بر توان جسمی شما

تکمیل با اجاره

برای صعود های مقدماتی نیازی به تهیه همه وسایل ندارید.

هدف کوه بیست

اندیشه ما بعد از سال ها کوهنوردی باعث لذت بیشتر شما خواهد شد

راهنمایی و همراهی برای برنامه ریزی دقیق، با کمترین وقت تلف شده و بیشترین آسایش و امنیت برای یک صعود فرحبخش

سمیه مقدسی

مدیر و بنیان‌گذار
صعود تیمی
مسئولیت

مسئولیت ما

آموزش درست، تمرین و تکرار، همراهی شما، صعود موفق مسئولیت ماست

تمرین قبل از صعود

برنامه ریزی صعود

پیشنهاد شما برای صعود یک قله با برنامه ریزی دقیق ما و پکیج پیشنهادی ما برای صعود شما

هدف ما

انرژی حاصل از صعود همراه همیشگی شما در زندگی است

ماموریت ما

اراده و خواست برای کوهنوردی از شما، یاری و همنوردی از ما

چگونه صعود کنیم؟

تصویر صعود یک قله ناشناخته یا یک خط الراس را دارید؟

اگر کوهنورد باشید، لذت بودن در ارتفاعات و محیط های بکر کوهنوردی را درک کرده اید، اما تا به حال فکر کردید، که قله خاصی را صعود کنید، اما نبودن راهنما و همنورد شما را از صعود بازداشته است.

ما اینجاییم که شما به هدفتان برسید.

هدفگذاری
تمرین
برنامه ریزی
صعود لذتبخش
0
قله های ایران
0
دوره آموزشی
0
قلل صعود شده
0
مربیان کوهنوردی