زاگرس کجاست؟

رشته کوه زاگرس

رشته کوه های زاگرس حد فاصل دشت های خوزستان و عراق تا نواحی مرکزی ایران را تشکیل می دهد. این سلسله عظیم کوهستانی با وسعت زیاد از شمال غربی به سمت جنوب شرقی کشیده شده اند.

با توجه به مسیرهای دسترسی از شمال به جنوب به سه بخش شمالی، مرکزی، جنوبی تقسیم شده اند.

بخش شمالی رشته کوه زاگرس شامل قلل مهمی چون سنبران و قالی کوه می باشد. بخش مرکزی شامل قلل مرتفع زردکوه بختیاری با نام کلونچین، شاه شهیدان و هفت تنان است. بخش جنوبی که تا شهر داراب در شیراز ادامه دارد، با قلل بنامی مانند قاش مستان، مورگل، بل اقلید، رنج، سفیدکوه و خاتون روبرویمان می کند.

چگونه می توانید قله های زاگرس را صعود کنید؟

از ویژگی های کوه های زاگرس، دسترسی سخت، مسیر طولانی و بکر و ارتفاع بلند آن است، که کوهنوردان زیادی را جذب خود می کند.

رشته کوه زاگرس بخاطر وسعت زیاد از پوشش های متنوع گیاهی برخوردار است، و دیواره ها و یخچال های زیادی برای تمرین برف و یخ در خود جای داده است.

رودخانه های زاینده رود، کارون، کرخه، دز، مارون از این رشته کوه منشأ می گیرند.

 

نمونه کارهای مشابه